Welkom

Het Erkend Regionaal Samenwerkingsverband (ERSV) West-Vlaanderen vormt de vzw die als juridische hulpstructuur opereert in functie van de RESOC’s en de SERR’s van West-Vlaanderen. Het ERSV staat in voor het financieel beheer en het personeelsbeheer van de verschillende teams op streekniveau.

Via het ERSV worden de overkoepelende aspecten verbonden aan de werking van RESOC en SERR op een efficiëntere manier aangepakt en zorgt het ervoor dat de RESOC’s en SERR’s zich met de inhoud kunnen bezighouden en zich niet hoeven te verliezen in organisatie en beheer. Het ERSV werd hiervoor erkend door de Vlaamse Regering.

De Provincie West-Vlaanderen is de hoofdpartner voor wat betreft de financiering van deze ondersteunende structuur.