Slotevenement Centrumbeheer

n-4967-photo
Op 16 februari 2009 vond in het Cultureel Centrum de Brouckere in het centrum van Torhout het slotevenement plaats van het project Meetinstrument Centrumbeheer.

Hoewel het project nog niet volledig is afgelopen (door de laattijdige instap van enkele gemeenten is het project immers verlengd), werd toch reeds een slotevenement georganiseerd.

Tijdens het slotevenement werd een stand van zaken gegeven van het project en werden kort reeds enkele algemene vaststellingen belicht.

Verder gaf Jean de Bethune, voorzitter van de provincieraad van West-Vlaanderen, een beknopte uiteenzetting over de nieuwe grootschalige provinciale actie voor starters.

Karel Van Eetvelt tenslotte gaf een kritische reflectie over het project Meetinstrument Centrumbeheer en brak een lans voor de lokale handelaars die volgens hem zo veel mogelijk moeten gekoesterd worden door de lokale besturen.

Hierbij vindt u de powerpoint die tijdens het slotevenement werd gepresenteerd. Het Draaiboek Meetinstrument Centrumbeheer vindt u in de map hierboven.

Presentatie Slotevenement project Meetinstrument Centrumbeheer.pdf