Projecten, Studies en Acties

Ruimtelijk-economisch onderbouwde behoefteraming van economische ruimte in Midden-West-Vlaanderen tot 2020

RESOC – SERR Midden-West-Vlaanderen meent dat ze met voorliggend onderzoeksrapport een belangrijke bedrage hebben geleverd in het tot stand komen van een onderbouwd ruimtelijk-economisch beleid in Midden-West-Vlaanderen.
Het onderzoek vertrekt van de huidige ruimtelijk-economische structuur en brengt de ruimtebalans in kaart. Er volgt een confrontatie met de zoekzones die door RESOC naar voren geschoven worden. Tenslotte worden er belangrijke kwalitatieve elementen toegevoegd. Dit zijn bouwstenen die samen een basis zijn om het ruimtelijk-economisch beleid van de regio een oriƫntatie te geven dat enerzijds aansluit bij de noden van het bedrijfsleven, maar dat tegelijkertijd ook maatschappelijk gedragen is.

Voorliggend onderzoek bouwt voort op de methodologie die is ontwikkeld in het Strategisch Plan Ruimtelijke Economie. Essentieel zijn de uitgangspunten dat een behoefteraming vertrekt van het subregionale schaalniveau en dat de eigen subregionale economische portefeuille en de dynamiek hiervan bepalend is voor de toekomstige behoeften.