Projecten & Werkgroepen

RESOC Noord-West-Vlaanderen zet als constructieve partner mee haar schouders onder het sociaaleconomisch beleid van de regio Noord-West-Vlaanderen. Samen met haar partners zet RESOC Noord-West-Vlaanderen in op belangrijke actielijnen en speerpunten, en dit onder andere via onderstaande projecten en werkgroepen:

  • ESF Project: Versterkt Streekbeleid
  • Expertgroep bovenlokaal zorg- en welzijnsbeleid
  • Platform Arbeidsmarkt Noord-West-Vlaanderen (PLAN)
  • Regionaal Overlegplatform Leren en Werken (ROP Brugge)
  • Trefpunt Zorg
  • Zorgtoerisme