Welkom

Het Streekoverleg Kust staat in voor het regionaal overleg tussen de 10 lokale besturen aan de Kust, Provincie West-Vlaanderen, werkgeversorganisaties en werknemersorganisatie.

Als ontmoetingsplatform brengt het Streekoverleg Kust deze partners samen om over thematische, actuele elementen te discussiëren. Informatiedoorstroom en –uitwisseling zijn daarbij van groot belang, zodat alle partners beslagen op het ijs komen.

Het Streekoverleg Kust ging op 1 januari 2016 van start met als doel een nauwe ondersteuning te bieden aan RESOC Noord-West-Vlaanderen en Resoc Westhoek voor de streekgerichte werking aan de Kust. Een complexe regio met veel streekeigen kenmerken, die baat heeft bij een specifieke benadering.

Om daarbij dubbelwerk met RESOC Westhoek en RESOC Noord-West-Vlaanderen te vermijden, spitst het Streekoverleg Kust de werking toe op volgende thema’s:

  • Toerisme en Tewerkstelling
  • Taal en Integratie
  • Vergrijzing en verjonging – inclusief de woonproblematiek
  • Onderwijs en Werkplekleren

Werkingsgebied:

Streekoverleg Kust strekt zich uit over de hele Kustregio en omvat 10 steden en gemeenten: De Panne, Koksijde, Nieuwpoort, Middelkerke, Oostende, Bredene, De Haan, Blankenberge, (Zee)Brugge en Knokke-Heist.